Ortodonti; tıpkı pedodonti veya endodonti gibi diş hekimliğinin alt dallarından biridir. Özellikle uzmanlaştığı alan ise özel olarak dişlerin dizilişinde gözlemlenen yapısal pozisyon bozuklukları ve buna ek olarak görülebilen çene yapısındaki deformasyonlardır. Yani ortodonti; konum bozukluğuna sahip dişlerin ve çenenin tespit edilmesi, erken dönemde önlenmesi veya durdurulması, ileri dönemde ise iyileştirilmesini kapsar. Toplumda sıklıkla diş teli tedavisi olarak ta kullanılır.

Ortodonti ne demek diye soracak olursanız eğer; eski Yunancadaki orthos (düz, düzeltmek) ve odont (diş) kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiş yabancı kökenli bir sözcüktür. Aslında tanımı, alanın amacını da net bir şekilde açıklamaktadır. Asıl gaye yüzün genel görünümü de etkileyebilen dişler başta olmak üzere alt ve orta yüz bölgesine yapılan her türlü müdahaledir.

Ortodonti Tedavisi Hangi Durumlarda Gereklidir?

Ortodontik anlamda en sık rastlanan problemler dişlerin konum bozukluğuna sahip olması sonucu bazen çenenin ve dolaylı olarak bütün yüzün duruşunda istenmeyen değişiklikler yaşanmasıdır. Ortodontik tedavi, yalnızca ortodonti alanında uzmanlık yapmış diş hekimlerinin muayene ve planlaması sonrası gerçekleştirilir. Dişlerin yanlış dizilimi sonucunda dişlerde ve birbirleri ile ilişkilerinde 6 temel bozukluk gözlenir. Bunlar:

Ortodontik bozukluk çeşitleri nelerdir?

  • Overbite: Üst dişlerin alt dişleri normalden daha fazla örtmesidir. Bu bozuklukla birlikte üst dişler altlara göre daha önde de konumlanabilmektedir. Ortodontik tedavi ile düzeltilmesi mümkündür.
  • Underbite: Alt dişlerin üst dişlere oranla daha önde olması durumudur. Alt dudağın üst dudağın önüne geçmesine sebep olabilir. Ortodontik tedavi (diş teli) ile düzeltilmesi mümkündür.
  • Crossbite: Alt ve üst dişler arasında ters kapanış görülmesidir. Ortodontik tedavi  ile düzeltilmesi mümkündür.
  • Openbite: Arka dişlerin kapanmak üzere birbirine değdiği durumda dahi ön dişler birbirine değmemesi ve dişlerin arasının aralık kalması durumudur. Ortodontik tedavi (diş teli) ile düzeltilmesi mümkündür.
  • Boşluklar: Genetik sebeplerle veya dış etkenlerle kaybedilen dişlerin arasında boşluklar oluşması durumudur. Ortodonti tedavi (diş teli) veya protez diş ile düzeltilmesi mümkündür.
  • Çapraşıklık: Bir çenede veya her ikisinde birden, dişlerin sağlıklı bir biçimde çıkması için yeterli yerin olmaması ve oluşan sıkışıklığın dizilim bozukluğuna yol açması durumudur. Ortodontik tedavi ile düzeltilmesi mümkündür.

Tüm bunların dışında kazalar, yaralanmalar ve fiziksel travmalar gibi hastanın diş ve çene yapısında deformasyonlar meydana getiren durumlar sonucunda oluşan komplikasyonlar da yine ortodonti tedavi yöntemleri ile gerekli durumlarda ortodontik apareyler ile çözülebilmektedir.

Ortodonti Tedavi Çeşitleri

Söz konusu diş teli olduğu zaman hastaların aklına ilk gelen konulardan biri diş teli fiyatları olsa da aslında ilk aşamada dikkat edilmesi gerekilen konu, mevcut problem ve kullanılacak tedavi yöntemi olmalıdır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan 4 tip Ortodonti tedavi yöntemi bulunmaktadır. İşlem sırasında kullanılacak olan teller; hastanın sahip olduğu yapısal bozukluğa veya bazı noktalarda hastaların beklentisine göre değişiklik gösterebilmektedir.